Carsten Burkhardt's Web Project Paeonia - The Peony Databasepeony_anfang peony_links index 0602 peony_rechts peony_rechts peony_ende


type


J F Cooper

(Kelsey 1937)

l

-

J H Wigell ('John Howard Wigell')

(Wigell, 1942)

l

J H Yeardley

unknown

l

-

Jia Ge Jin

(China)

tc

Jia Ge Jin Zi

(China)

tc

Jia Lan Dan Sha

(China)

tc

Jia Li

(Zhaolou Peony Garden, Heze in 1969)#c

tc

Jia Li

(Gansu)

rc

Jiali Hongzhuang

(Li Jiajue)

rc

-

Jianban shaoyao

-

wh-syn

-

Jian Chun

(China)

rc

-

Jiang Nan Ju Hong

(Chen Dezhong)

rc

Jiang Tai Gong Diao Yu

(Chen Fuhui between 2003 and 2005)

rc

Jian Rong

(Zhaolou Peony Garden, Heze in 1982) #c

tc

Jiao Hong

(Zhaolou Peony Garden, Heze in 1965)#c

tc

Jiao Hong

(China)

rc

-

Jiao Ji Hong

(China)

tc

-

Jiao Long San Bian ('Jiao Rong San Bian')

-

tc

-

Jiao Mei (1)

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc

Jiao Mei (2)

(Chen Dezhong between 2003 and 2005)

rc

-

Jiao Nu

(Wangcheng Park, Luoyang in 1994)

tc

Jiao Rong

(Chen Dezhong)

rc

-

Jiao Rong Chu Lu

(Chen Fuhui between 2003 and 2005)

rc

Jiao Rong San Bian

(China)

tc

Jiaotou Zhusha ('Zi Zhusha')

-

rc

-

Jiao Yan

(Heze Flower Garden in 1973)#c

tc

Jiao Yang

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc

Jiao Yu

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc

-

Ji di bo

(Luoyang)

tc

Jie Wu

(China)

rc

Jigetsu Nishiki

-

tj

-

Ji Gong

(Chen Fuhui between 2003 and 2005)

rc

Jim

(Krekler 1985)

l

-

Jimmy Franklin

(Franklin 1928)

l

-

Jimpu

(Japan)

tj

Jin Bo Dan Yang

(Chen Dezhong before 1985)

rc

Jin Cheng Bai

(China)

rc

Jin Cheng Fen

(China)

rc

-

Jin Cheng Hong

(Chen Fuhui between 2003 and 2005 )

rc

Jin Cheng Lan

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc

Jin Cheng Ming Yue

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc

-

Jin Cheng Nü Lang

(Chen Dezhong 1994)

rc

Jin Cheng Wan Xia

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc

Jin Cheng Zhao Xia

(Gansu)

rc

-

Jin Chi Yu

(China)

l

Jin Dai Die

(China)

l

-

Jin Dai Huan Jiao

(Liu Yan and Liu Aiqing 2015)

l

.

Jin Dai Wei

(China)

l

Jin Dai Wei ('Yao Xi Jin')

(traditional)

rc

-

Jin Ding Gong Zhu

(Lanzhou’s Zhongchuan Peony Nursery)

rc

Jin Du Zi

(China)

tc

-

Jin Fen

(China)

tc

JIN GE

(Luoyang)

lt

Jingle Bells

(Sutherland 2001)

lt

Jin Gong Pao

(Heze in 1981)#c

tc

Jing Shen Huan Fa

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc

Jing Si Dao Hua

(China)

l

-

Jing Tai Lan

(China)

rc

Jin Guang Shan Shuo

(China)

l

Jin gu chun qing

(Luoyang)

tc

Jin Gui Piao Xiang

(China)

tc

Jin guo hong

(Luoyang)

tc

Jing Yu

(China)

tc

Jing Yu Dian Cui

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc

Jing Yu Jiao Zhang

(China)

tc

Jing Yun

(Jingshan Park, Beijing during 1970s)#c

tc

Jin Hong

(Heze Flower Garden in 1982)#c

tc

Jin hong duan

(Heze)

tc

Jin Hong Qiao Dui

(China)

tc

Jin Hua Kui

(Gansu)

rc

Jin Huan Fen

(Chen Dezhong between 2003 and 2005 )

rc

JIN HUANG = Alice Harding (Lemoine 1935)

-

lt

Jin huan hong

(Heze)

tc

Jin Huan Hong

(China)

l

Jin Huan Yin Xian

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc

Jin Hua Xiu Qiu

(Traditional cultivar in Linxia)

rc

-

Jin Hua Zhuang Yuan

(Cultivated in Linxia)

rc

-

Jin Jiang Hong

(China)

l

Jin-joden ('Jinju-den')

-

tj

-

Jinju-den

(introduced by Henry & Lee, 1926.)

tj

-

JINKAKU (= 'Souvenir de Maxime Cornu')

-

lt

-

Jin Ke Zhuang Yuan

(Jun Tao, Daqiu Zhao and Chengzhong Li 2013)

l

.

JINKO (='Alice Harding')

-

lt

-

Jin Lian

(China)

rc

Jin Lian Wo Xue

(Chen Dezhong)

rc

Jin Long Han Zhu

(China)

l

-

Jin Lun Huang

(China)

tc

Jin Pao Hong

(China)

rc

Jin Pao Hong

(China)

tc

Jin Pao Yu Pei

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc

-

Jin Qi Yao Yin Hui

(China)

l

Jin Rong

China)

rc

Jinrui Cuitai

(Li Jiajue)

rc

-

Jinrui Fen

(Peace Peony Nursery)

rc

Jin Se Nian Nua

(Lanzhou's Zhongchuan Peony Nursery, Xiaohechuan Base)

rc

Jin Shan Hong

(China)

l

Jin Shen Huan Fa ('Jing Shen Huan Fa ')

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc

-

Jin Si Bai

(Chen Fuhui between 2003 and 2005)

rc

-

Jin si guan ding

(Luoyang)

tc

Jin Si Hua

(China)

l

Jin Tai Lan

(China)

rc

Jintan

(Chow)

lt

Jin Xiang Gong Zhu

(China)

rc

-

Jin Xing Xue Lang

(China)

tc

Jin Xin Shi Zi

(Gansu)

rc

-

Jin Xiu Jiu Du

(Wangcheng Park, Luoyang 1969) #c

tc

Jin Xiu Qiu

(Team 9, Zhaolou, Heze in 1982)#c

tc

Jin Xiu San Die

(Chen Dezhong)

rc

Jin Xiu San Tai

(Gansu)

rc

-

Jin yang chun ci

(Luoyang)

tc

Jin yao fen zhuang

(Luoyang)

tc

Jin Yao Lou

(China)

tc

Jin Ye Bai

(Chen Fuhui between 2003 and 2005)

rc

-

Jin Ye Fen

(Chen Dezhong between 1995 and 2002)

rc

-

Jinye Huadie

(Gansu)

rc

-

Jin yu jiao zhang

(Heze)

tc

Jin Yu Lan Pan

(China)

l

Jin Yu Man Shan

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc

Jin Yun Hong

(China)

tc

Jin yu pan

(Heze)

tc

-

Jin Yu Xi

(China, Classic variety)

tc

Jin Yu Xi Shui

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc

-

Jin Zan Ci Yu ('Jin Zhan Chi Yu')

(China)

l

-

Jin Zhan Chi

(China)

l

Jin Zhan Chi Yu

(China)

l

Jin Zhan Ci Yu ('Jin Zhan Chi Yu')

(China)

l

-

Jin zhang fu rong

(China)

tc

Jiou Zhou Lan

(China)

rc

-

jishanensis

T.Hong & W.Z.Zhao

wt

Jishan Mudan

-

wt-syn

-

Jitsugetsu

(Japan)

tj

Jitsugetsu-Nichiki ('Jitsugetsu-Nishiki')

-

tj

Jitsugetsu-Nishiki

(Japan 1927 - first offered by Yokohama Nurs.)

tj

-

Jitsu-guseki

unknown

tj

-

Jitsu jetsu-Nishiki ('Jitsugetsu-Nishiki')

-

tj

-

Jiudu Lilac ('Jin Du Zi')

-

tc

-

Jiu Du Zi

(Wangcheng Park, Luoyang 1969)#c

tc

Jiu Tian Lan Yue

(China)

tc

Jiu Zhou Da Zi

(Chen DeZhong)

rc

Jiu Zhou Fen

(China)

rc

Jiu zhou Hong

(Li & He)

rc

Jiu Zhou Lan

(China)

rc

Jiu Zhou Tai

(Chen Dezhong between 1995 and 2002)

rc

-

Jiu Zi Zhen Zhu Hong

(Linxia)

rc

-

Jiu Zi Zhen Zhu Hong

(China)

rc

-

Jiu Zui Yang Fei

(China)

tc

Ji Zhao Hong

(China, Classic variety)#c

tc

Ji Zhua Hong

(China)

tc

peony_anfang peony_links index 0602 peony_rechts peony_rechts peony_ende


Carsten Burkhardt's Web Project Paeonia - The Peony Database

index

© 2006 Dr. Carsten Burkhardt

Free counters!